Uw aansprakelijkheid

Bij de risico’s eigen aan de kermis wordt al snel aan spectaculaire kermisongevallen gedacht, die wijd en zijd in de media komen. Gelukkig zijn dergelijke ongevallen op zich zeer zeldzaam: het jaarlijks aantal in België is op één hand te tellen en zijn bijna allemaal te wijten aan het niet naleven van de veiligheidsregels door de kermisbezoeker.

Bent u toch verantwoordelijk voor dergelijke ongevallen, door een gebrek aan uw attractie, door een verkeerde bediening of door een gebrek aan toezicht of veiligheidsvoorzieningen en -instructies, dan is dit verzekerd via onze aansprakelijkheidsverzekering.

Maar ook indien het ongeval uitsluitend te wijten is aan roekeloosheid van het slachtoffer, blijft de kans groot dat hij/zij (of nabestaanden) u zullen trachten aansprakelijk te houden en dat u zich hiertegen zal moeten verdedigen, tot zelfs voor de rechtbank. Ook deze kosten worden door de verzekeraar ten laste genomen, indien het gaat om een gedekt schadegeval.

Onze aansprakelijkheidspolis komt ook tussen voor:

  • Schades tijdens het opbouwen en afbreken van uw attractie, zoals bijvoorbeeld een hamer die op een geparkeerd voertuig belandt
  • Voedselvergiftiging voor kermisgastronomie
  • Verontreiniging door een lekkende leiding van uw attractie of kraam
  • Schade door het kantelen van uw kraam of caravan na het wegnemen van de steunen
  • Omvallen van uw reclame tegen een geparkeerd voertuig
  • De luifel van uw kraam die dichtvalt en schade berokkent
  • Een kogeltje van een schietkraam dat terugketst en in iemands oog belandt
  • Een steekvlam of ontploffing in een eetkraam op gas

Tenslotte bevat onze polis ook een waarborg rechtsbijstand, voor als u schadelijder wordt en de schade moet verhaald worden op een derde of een collega.

Onze verzekering waarborgt zeer hoge verzekerde bedragen en wordt aanvaard door de steden en gemeenten voor het verkrijgen van een staanplaats.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord