Historiek

BaeyensDe oorsprong van Baeyens L NV ligt in 1895 en in Steenhuffel, waar eerst Edward Teirlinck en later zoon Leonard actief was als agent voor brandverzekeraar "Propriétaires Réunis – Verenigde Eigenaars".

Kort na de 2de wereldoorlog associeerde Leonard Teirlinck zich met zijn schoonzoon Leonard Baeyens, die een eerste echte impuls aan het kantoor zou geven. Zo sterk dat in 1955 de oprichting van een firma zich opdrong: de PVBA Baeyens-Terilinck was een feit.

Pas in de jaren '60 verhuisde het kantoor naar Buggenhout, eerst naar Vierhuizen 20 en nadien naar de Kerkstraat 74.

Toen Leonard Baeyens in 1977 overleed was het kantoor al een heuse firma met 2 bediendes. De opvolging werd opnieuw in eigen familie gevonden: eerst schoonzoon Leo Van Der Steen en later zoon Dirk Baeyens loodsten de firma in de 80er jaren.

Onder impuls van beide nieuwe en jonge zaakvoerders werd het kantoor gemoderniseerd en groeide de portefeuille verder uit. Al snel verhuisde het kantoor naar het moderner gebouw in de Stationsstraat (toen nog Statiestraat 17, nadien hernummerd en gemoderniseerd naar Stationsstraat 15).

In 1990 werd de BVBA omgevormd tot een NV.

Toen Dirk Baeyens in 2008 besloot op welverdiend pensioen te gaan, startte Stijn Bosteels als bestuurder naast Leo Van Der Steen. Een jaar later begon ook David De Cock als bestuurder, om tijdig voor voldoende opvolging te zorgen. Het kantoor telt dus nu 3 bestuurders.

Sindsdien werkt het kantoor ook nauw samen met het kantoor van Stijn zijn vader, Marc.

De geschiedenis van het kantoor Bosteels Marc NV reikt minder ver. BosteelsIn 1983 startte Marc zijn bank- en verzekeringsactiviteiten vanaf nul met het openen van een Anhyp kantoor in Opstal. Het kantoor was, behoudens een tijdelijke verhuis voor verbouwingen, ook steeds gelegen in de Broekstraat 13 te Buggenhout-Opstal.

In 1999 werd ook hier de BVBA omgevormd naar een NV.

Vanaf medio 2013 werken beide kantoren onder een gemeenschappelijke naam: Baeyens | Bosteels.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord