Verkeersbelasting voor de kermis in Vlaanderen.

verkeersbelastingDe vrijstelling tot het betalen van verkeersbelasting werd recentelijk afgeschaft voor de kermissector in Vlaanderen.

Voorheen ging de Administratie er vanuit dat voertuigen die uitsluitend dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal sowieso slechts occasioneel op de openbare weg rijden en hierdoor onvoorwaardelijk vrijgesteld waren voor verkeersbelasting.

Voor kermisreizigers van het Vlaams Gewest wordt dit standpunt nu spijtig genoeg herroepen, zelfs voor die voertuigen waarvoor in het verleden een expliciete vrijstelling werd afgeleverd door het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er tot op vandaag volgens onze informatie nog geen sprake om de vrijstelling af te schaffen.

Lees verder

Ritsen verplicht vanaf 1 maart

ritsenVoortaan is het ritsprincipe opgenomen in de wegcode en verplicht vanaf 01/03/2014. De regel is van toepassing zodra door een hindernis of een vernauwing van de rijbaan optreedt, zelfs als er geen verkeersbord staat.

Het is een algemeen principe dat mits correcte toepassing moet bijdragen tot een betere mobiliteit met meer verkeersveiligheid en minder fileleed.

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook. Dit betekent dat de bestuurder die zich op de vrije rijstrook bevindt in dit geval twee voertuigen moeten laten invoegen, eerst het voertuig dat van rechts komt en dan het voertuig dat van links komt.

Het principe is van toepassing op alle bestuurders, ongeacht het voertuig waarmee zij rijden en dus ook voor vrachtwagens, camionettes, slepen, motoren, ...

Het ritsen is evenwel niet van toepassing bij het oprijden van de autosnelweg in geval van sterk vertraagd verkeer.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord