Ritsen verplicht vanaf 1 maart

ritsenVoortaan is het ritsprincipe opgenomen in de wegcode en verplicht vanaf 01/03/2014. De regel is van toepassing zodra door een hindernis of een vernauwing van de rijbaan optreedt, zelfs als er geen verkeersbord staat.

Het is een algemeen principe dat mits correcte toepassing moet bijdragen tot een betere mobiliteit met meer verkeersveiligheid en minder fileleed.

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder; in geval het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook. Dit betekent dat de bestuurder die zich op de vrije rijstrook bevindt in dit geval twee voertuigen moeten laten invoegen, eerst het voertuig dat van rechts komt en dan het voertuig dat van links komt.

Het principe is van toepassing op alle bestuurders, ongeacht het voertuig waarmee zij rijden en dus ook voor vrachtwagens, camionettes, slepen, motoren, ...

Het ritsen is evenwel niet van toepassing bij het oprijden van de autosnelweg in geval van sterk vertraagd verkeer.

Nieuwigheden voor het behalen van een rijbewijs B


Vanaf 03/02/2014 wordt het Koninklijk Besluit van 04/12/2013 van kracht dat een aantal modaliteiten wijzigt met betrekking tot de rijopleidingen voor het behalen van een rijbewijs van het type B.

Hierna sommen we de belangrijkste wijzigingen kort op:     rijbewijs

  • Het verplicht volgen van 12 uur theorielessen nadat de kandidaat 2 maal niet slaagde voor het theoretisch examen (bepaalde uitzonderingen)
  • Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen
  • De begeleider(s) moet(en) op "het voorlopig rijbewijs 36 maanden" worden vermeld en mogen niet op een andere voorlopig rijbewijs vermeld geweest zijn binnen een periode van 1 jaar vóór de afgifte van het voorlopig rijbewijs.
  • U kan slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs
  • Verplichting om 6 uur praktijklessen te volgen na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs
  • Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar
  • Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheid van het theorie-examen (3 jaar).

Via deze link vindt u de nieuwe brochures van de VZW Goca, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs.

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord