Verkeersbelasting voor de kermis in Vlaanderen.

verkeersbelastingDe vrijstelling tot het betalen van verkeersbelasting werd recentelijk afgeschaft voor de kermissector in Vlaanderen.

Voorheen ging de Administratie er vanuit dat voertuigen die uitsluitend dienen voor het vervoer van kermis- of circusmateriaal sowieso slechts occasioneel op de openbare weg rijden en hierdoor onvoorwaardelijk vrijgesteld waren voor verkeersbelasting.

Voor kermisreizigers van het Vlaams Gewest wordt dit standpunt nu spijtig genoeg herroepen, zelfs voor die voertuigen waarvoor in het verleden een expliciete vrijstelling werd afgeleverd door het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er tot op vandaag volgens onze informatie nog geen sprake om de vrijstelling af te schaffen.

De enige mogelijkheid om de vrijstelling in Vlaanderen te behouden is het sporadisch gebruik effectief bewijzen op basis van een 30-rittenkaart.

Eigenlijk is een 30-rittenkaart een slechte benaming, want het gaat in realiteit niet om 30 ritten, maar wel om 30 kalenderdagen. Op zo'n rittenblad moeten geen trajecten maar de data vermeld worden, waarop het betrokken voertuig op de openbare weg komt, dus meerdere trajecten op dezelfde dag (van 0h00 tot en met 23h59) worden als één rit beschouwd.

Indien een kermisreiziger met zijn voertuig slechts 30 dagen op de openbare weg rijdt, dan kan een rittenblad aangevraagd worden bij één van de regionale kantoren van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst.

Een rittenkaart loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december, en moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden vóór aanvang van het betrokken jaar. De verlenging gebeurt dus niet automatisch.

Uitzonderlijk wordt voor 2014 uitstel gegeven. Tot uiterlijk 15 april 2014 kan nog een rittenkaart aangevraagd worden voor lopend jaar, nadien is het te laat.

Voor personenwagens, lichte vrachtwagens, motorfietsen en aanhangwagens met een MTM tot 3,5 ton wordt de verkeersbelasting automatisch aangerekend vanaf de inschrijving, maar dit is niet het geval voor enerzijds vrachtwagens en trekkers en anderzijds aanhangwagens en opleggers met een MTM van meer dan 3,5 ton.

Tenzij het al eerder gebeurde moet voor deze laatste categorie, eveneens vóór 16/04/2014, nog aangifte te gebeuren van het gebruik ervan op de openbare weg, los van de mogelijke aanvraag van de rittenkaart. Dit is dus altijd verplicht indien het nog niet gebeurde, ook al wordt er geen rittenkaart aangevraagd.

Zowel het aangifteformulier voor deze voertuigen, als het aanvraagformulier voor de 30-rittenkaart kan teruggevonden worden via deze link.

De huidige tarieven voor vrachtwagens (met hun sleep) in Vlaanderen vindt u op volgende brochure: tarieven van de verkeersbelasting voor vrachtwagens. De verkeersbelasting is afhankelijk van het aantal assen en de MTM, en of de voertuigen uitgerust zijn met luchtvering (of gelijkwaardig erkende vering).

Tenslotte kunnen we nog bevestigen dat de onvoorwaardelijke vrijstelling voor het Eurovignet wel behouden blijft.

Tips bij het invullen van de formulieren:

  • De documenten zijn beschikbaar in MS Word formaat, waardoor het document kan ingevuld worden met de PC, en waardoor niet telkens opnieuw dezelfde informatie moet herhaald worden.
  • De nummerplaat van aanhangwagens met een MTM van meer dan 3.500 kg die getrokken worden door een vrachtwagen of trekker, moet niet vermeld worden.
  • Voor aanhangwagens met 750 kg > MTM ≤ 3.500 kg dient de nummerplaat wel vermeld te worden op de aanvraag van de rittenkaart, omdat die anders automatisch belast worden.
  • Op beide documenten moet de hoogste MTM van de aanhangwagen(s)/oplegger(s) en het hoogste aantal assen van de aanhangwagen(s)/oplegger(s) die getrokken wordt vermeld worden.
  • In de rubriek "datum effectief gebruik op de openbare weg" in rubriek 2 van beide formulieren geen datum in het verleden invullen voor de aanvraag dit jaar.
  • MTM is de afkorting voor Maximale Toegelaten Massa, dus het gewicht van het voertuig en het maximaal toegestane gewicht van de vracht. Meestal kan deze informatie teruggevonden worden op het Identificatieverslag van de autokeuring of het Keuringsbewijs zelf.
  • Voor de aanvraag van de rittenkaart moet een foto van het voertuig bijgevoegd worden. Neem een foto waaruit duidelijk blijkt dat het voertuig alleen voor kermisdoeleinden gebruikt kan worden en waarop de nummerplaat zichtbaar is van het voertuig waarvoor de rittenkaart wordt aangevraagd.

 

 

 

 

Copyright © 2018 Baeyens-Bosteels. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.

Indien u uw cookie instellingen niet wijzigt, aanvaardt u ze.

Akkoord